25 lecie ŚDS w Strzelnie

18 maja 2023r. w domu Kultury w Strzelnie miała miejsce niecodzienna uroczystość. Środowiskowy Dom Samopomocy świętował swoje 25 lat istnienia. Na uroczystości pojawili się znamienici goście, którzy złożyli życzenia na ręce dyrektor ŚDS - Ewy Jaroszewskiej. Wśród nich byliśmy również my jako zaprzyjaźniona od lat placówka z nasza p. kierownik Magdaleną Wnuk. Uroczystość rozpoczęła się od powitania oraz krótkich przemówień gratulacyjnych zaproszonych przez kierownik ŚDS w Strzelnie Ewę Jaroszewską gości.

Dyrektor ŚDS w Strzelnie p. Ewa Jaroszewska przygotowała wraz ze swymi podopiecznymi piękny występ, który wzbudził aplauz zgromadzonych. Takie występy i uroczystości pokazują, jak ważne są miejsca, w którym integrują się osoby niepełnosprawne, gdzie mogą pokazać swoje umiejętności i możliwości często skrywane w zaciszu domowym. Istotne jest także właściwe podejście do osób z niepełnosprawnościami, by mogli poczuć się otoczeni miłością, bo to słowo zawiera w sobie wszystko, również szacunek i empatię.

Z naszymi uczestnikami p. kierownik z uczestnikiem p. Krzysztofem NPrzedstawiciele naszego domu w Strzelnie p. Daria Ch od lewej p. Krzysztof N. p. kierownik Magdalena W


Zadanie współfinansowane w 80% z dotacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu pod nazwą: „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2017