Zajęcia pedagogiczne

Zajęcia pedagogiczne maja na celu prowadzenie zajęć edukacyjnych, reedukacyjnych i rozwijających  umiejętności przydatne w życiu codziennym.

Utrwalanie podstawowych sprawności potrzebnych w codziennym funkcjonowaniu np. rozpoznawanie i nazywanie dni tygodnia, miesięcy, pór roku, prawa lewa strona odczytywanie godzin na zegarze.

Zajęcia pedagogiczne mają na celu pracę nad kulturą języka, stwarzanie warunków do rozwoju kulturalnego i osobowościowego.

Uczestnictwa w zajęciach pedagogicznych poprawia koordynacje wzrokowo – ruchową rozwija procesy poznawcze, myślowe oraz koncentrację uwagi.

Powyższe zajęcia mają charakter indywidualnego podejścia do każdego uczestnika biorąc pod uwagę jego osobiste potrzeby i możliwości.


Zadanie współfinansowane w 80% z dotacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu pod nazwą: „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2017