Pracownia artystyczna

Pracownia artystyczna działająca w naszym Domu to miejsce, w którym uczestnicy mają możliwość wyrażenia siebie  różne formy artyzmu. Naszym celem jest poszukiwanie oraz  rozwijanie zdolności artystyczne oraz przygotowanie osób do aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez uczestnictwo w imprezach zewnętrznych jak organizowanych wewnątrz Domu. Dzięki tej formie terapii nasi podopieczni mogą wyzwolić swój potencjał twórczy, energię oraz spojrzeć na świat zupełnie z innej strony. 

Głównymi założeniami pracowni artystycznej są:

- zainteresowanie uczestników różnymi formami artystycznymi

-stworzenie podstaw do samodzielnego rozwijania zdolności i umiejętności muzycznych oraz aktorskich,

-zachęcenie do dalszego kształcenia muzycznego-przygotowanie do realizowania własnych pomysłów w działalności muzyczno-rozrywkowej,

-przygotowanie do uczestnictwa w imprezach kulturalnych,

-rozwijanie podstawowych zdolności i umiejętności myślenia twórczego,

-kształcenie prawidłowej emisji głosu i poprawnej dykcji,

-kształcenie umiejętności zespołowego muzykowania oraz gry aktorskiej,

-znajomość zagadnień związanych ze współczesnym życiem artystycznym (przemysł rozrywkowy, media),

-pomaganie w odkrywaniu możliwości twórczych,

-rozbudzenie potrzeby artystycznej ekspresji,

-uczenie kultury odbioru, kultury bycia,

-kształtowanie poczucia więzi i dyscypliny w pracy zespołowej,

-nauka szlachetnej rywalizacji,

-kształtowanie pozytywnego obrazu uczestnika,

- nabywanie nowych umiejętności i podtrzymywanie nabytych. 

Pod okiem instruktora w pracowni artystycznej przygotowywane są spektakle teatralne, spotkania literackie zajęcia indywidualne jak i grupowe ze śpiewu. Prowadzone są również zajęcie indywidualne dla solistów. Działa również zespół wokalno instrumentalny „Artyści dla przyjemności” w trakcie zajęć którego uczestnicy poznają tajniki gry na instrumentach: gitara, gitara basowa, organy, perkusja. Organizujemy również różnego rodzaju zabawy tematyczne np. Quiz, na których wszyscy doskonale się bawią. 

 

Powołanie artystyczne jest zaproszeniem do intensywnego życia. W pracy artystycznej ocieramy się o tajemnicę. Można używać słowa podświadomość.     To słowo o mniejszym ładunku jest przydatne, gdy mówimy o sztuce i jej powstawaniu. Lecz nie wystarczy gdy zastanawiamy się nad przyczyną twórczości. Artysta tworząc ma swój współudział w tajemnicy życia.     Sztuka nie daje odpowiedzi, lecz zbliża do tego, co potocznie nazywamy sensem życia.                                                                                                                                                            Jolanta Johnsson


Zadanie współfinansowane w 80% z dotacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu pod nazwą: „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2017