Pracownia plastyczna

Pracownia plastyczna proponuje zajęcia artystyczne manualne. W pracowni realizowane są ćwiczenia i zadania w szerokiej skali dostępnych technik i środków plastycznych. Celem jest pobudzanie inicjatywy twórczej, rozwoju wyobraźni, pomysłowości, poczucia estetyki, wytrwałości, rozwijają sprawność manualną, koordynację wzrokowo – ruchową, skupienie i dokładność, ośmielenie do podejmowania nowych zadań i wyrażania własnych pomysłów w indywidualnej formie plastycznej. Różnorodne metody i formy pracy zgodne są z indywidualnym planem wspierająco – aktywizującym dla każdego uczestnika.

 Oprócz dosłownej widoczności efektów pracy uczestnika zaletą działań w pracowni plastycznej jest stymulacja polisensoryczna. Uczestnicy pracują kształtami, kolorami, wodą, posługują się kredkami, pędzlami, nożyczkami, tkaninami, malują, rysują dotykają drewna, tkanin, różnych gatunków papieru, różnych materiałów naturalnych, szkła. Atrakcyjność zajęć daje uczestnikowi możliwość zapoznania się z formami działania niekiedy takimi, z którymi ma pierwszy raz do czynienia. Uczestnicy pracowni wykonują kartki okolicznościowe, elementy dekoracyjne domu, swoimi pracami dekorują hol i swoją pracownię i inne. Wykonywane są elementy dekoracyjne sceniczne, upominki. Pracownia współpracuje z takimi pracowniami jak: techniczna, artystyczna, krawiecko – rękodzielnicza, poligraficzna, kulinarna.

Uczestnicy chętnie biorą udział w konkursach plastycznych między podobnymi placówkami, w konkursach regionalnych. Prace uczestników wystawiane są podczas imprez okolicznościowych miasta „Lato w parku”, ”Kujawskie nowalijki”. Co roku chętni uczestnicy są słuchaczami warsztatów plastycznych w „Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych”, „OPTAN” w Grudziądzu, gdzie spotykają się z profesjonalnymi artystami, są doceniani za swoje prace, odnoszą własne sukcesy.


Zadanie współfinansowane w 80% z dotacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu pod nazwą: „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2017