Pracownia usprawniania fizycznego

Jedną z form terapii prowadzonej w ŚDS jest pracownia usprawniania fizycznego. Rehabilitacja obejmuje kinezyterapię mającą na celu przeciwdziałanie wadom postawy i dysfunkcjom narządu ruchu. Zajęcia obejmują wszystkich uczestników i prowadzone są w formie indywidualnej i grupowej. Uczestnicy mają do dyspozycji bogate zaplecze rehabilitacyjne obejmujące: kabinę UGUL, rotor do ćwiczeń kończyn górnych, atlas, materace, drabinki rehabilitacyjne, rowerki stacjonarne, stanowisko do masażu. Regularne ćwiczenia pozwalają oderwać się od rutynowych czynności, uświadamiają korzyści płynące z aktywności fizycznej i ładują pozytywną energię dając siłę na pozostałą część dnia. Dodatkowo odbywają się zajęcia na świeżym powietrzu połączone ze spacerami i marszami z użyciem kijków Nordic Walking, które rozwijają umiejętności koordynacyjne oraz poprawę sprawności fizycznej. W ramach zajęć dodatkowych odbywają się wyjścia na boisko sportowe „Orlik”, gdzie uczestnicy doskonalą techniki gier zespołowych, przygotowują się do olimpiad i zawodów sportowych oraz wyjścia na trening tenisa stołowego. Dodatkowym uatrakcyjnieniem zajęć są organizowane cotygodniowe wyjazdy na basen i kręgle. Zajęcia w pracowni usprawniania fizycznego pozwalają na optymalny rozwój organizmu i przygotowują do zajęć w pozostałych pracowniach.

 


Zadanie współfinansowane w 80% z dotacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu pod nazwą: „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2017