Pracownia poligraficzna

Działalność pracowni komputerowo - poligraficznej ma na celu zapoznanie podopiecznych z ogromnymi możliwościami poznawczymi i edukacyjnymi, jakie daje komputer. Zajęcia prowadzone w pracowni mają pomagać osobom w przezwyciężeniu problemu niepełnosprawności, motywować, edukować, wspierać i wzmacniać poczucie własnej wartości jako osoby aktywnej i społecznie użytecznej. 

Celem pracowni jest zapoznanie uczestników z urządzeniami elektronicznymi, z podstawowym sprzętem biurowym - prawidłowa ich obsługa oraz praca w programach graficznych i tekstowych . Praca przy komputerze wykorzystująca myszkę i klawiaturę ma na celu rozwijanie sprawności manualnej rąk, koncentracji oraz koordynacji wzrokowo- ruchowej uczestników. 

Pracownia poligraficzna wyposażona jest w komputery, stałe łącze internetowe, urządzenia biurowe takie jak skaner, drukarka, bindownica, laminator, maszynkę Big Shot, aparaty cyfrowe oraz Lustrzankę, które są do dyspozycji uczestników. Zajęcia prowadzone w tej pracowni mają charakter indywidualny oraz grupowy i prowadzą do pozyskania wiedzy z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu oraz wykorzystanie tych umiejętności w życiu codziennym. W zależności od stopnia niepełnosprawności, stopnia zaawansowania wiedzy, sprawności manualnej oraz umiejętności pisania i czytania, zajęcia przebiegają w zróżnicowany sposób. Oswajają z nowoczesną techniką i uczą praktycznego jej wykorzystania. 

Działalność pracowni komputerowej ma na celu zapoznanie podopiecznych z ogromnymi możliwościami poznawczymi i edukacyjnymi, jakie daje komputer.  Uczestnicy poznając wirtualny świat w Internecie, uczą się wyszukiwania informacji na dany temat z wykorzystaniem wyszukiwarek, zakładania konta pocztowego, przesyłania e-maila z załącznikiem itd.

W wolnych chwilach uczestnicy korzystają z gier komputerowych, które rozwijają spostrzegawczość, umiejętność logicznego myślenia, a przy okazji ćwiczą umiejętności manualne. Gry komputerowe, które są doskonałą zabawą, a jednocześnie edukacją: rozwijają refleks, sprawność w posługiwaniu się myszką, koncentrację uwagi, logiczne myślenie, spostrzegawczość, wyobraźnię i zmuszają do myślenia, a obsługa klawiatury i myszki jest wspaniałym ćwiczeniem manualnym. 

Dobór zajęć i stopień trudności, a także liczba godzin przeznaczona na realizację poszczególnych zagadnień terapeutycznych kształtowana jest w zależności od możliwości oraz potrzeb i zainteresowań uczestników.

Oprócz zajęć ze sprzętem biurowym i komputerowym uczestnicy mają zajęcia manualne z papieroplastyki. Pracownia wykonuje wszelkiego rodzaju kartki okolicznościowe, dyplomy, zaproszenia, prowadzi kronikę ŚDS oraz zajmuje się wszelkimi grafikami i gazetkami w placówce. W ramach tych zajęć poznają różne techniki m.in. Quilling, Embossing, Scrabbooking a także Origami. 

W pracowni poligraficznej ponadto zrodziła się fascynacja fotografią, uczestnicy mają możliwość uczestnictwa w warsztatach fotograficznych, które pogłębiają ich pasję oraz rozwijają umiejętności fotografowania.


Zadanie współfinansowane w 80% z dotacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu pod nazwą: „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2017