Środowiskowy Dom Samopomocy zatrudnia łącznie 16 osób, w tym:

Pracownicy merytoryczni:

Magdalena Wnuk  - kierownik

Daria Chowaniak – terapeuta zajęciowy, koordynator zespołu wspierająco-aktywizującego

Sylwia Komendzińska  - psycholog

 Anna Zielińska - pracownik socjalny

Magdalena Trzebuchowska – technik fizjoterapii

Mirosława Michalak  – pedagog

Anna Bryll – instruktor terapii

Magdalena Witkowska  – terapeuta zajęciowy

Agnieszka Górecka - pedagog

Karolina Janeczek  – pielęgniarka

Katarzyna Matysiewicz - terapeuta zajęciowy

   Daria Zygmunt - instruktor terapii

Księgowość:

Anna Burdzińska  – główna księgowa

Pracownik obsługi:

Anna Stanecka – pomoc administracyjna

Piotr Fołda –  kierowca

Krystyna Skowron  - pracownik gospodarczy

 


Zadanie współfinansowane w 80% z dotacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu pod nazwą: „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2017