Środowiskowy Dom Samopomocy zatrudnia łącznie 13 osób, w tym:

Pracownicy merytoryczni:

Magdalena Wnuk  - kierownik

Daria Chowaniak – terapeuta zajęciowy prowadzący pracownię Krawiecko-Rękodzielniczą oraz koordynator Zespołu Wspierająco-Aktywizującego

 Anna Zielińska - pracownik socjalny

Magdalena Trzebuchowska – technik fizjoterapii prowadzący pracownię Usprawniania Fizycznego

Renata Laszczyk – pedagog prowadzący pracownię Edukacyjno-Pedagogiczną

Magdalena Jetka  – terapeuta zajęciowy prowadzący pracownię Poligraficzną

Natalia Spychalska - terapeuta zajęciowy prowadzący pracownię Artystyczną

Karolina Janeczek  – pielęgniarka

   Daria Zygmunt - pedagog prowadzący pracownię Kulinarną i Czynności Dnia Codziennego

                                                                            Magdalena Owczarek -  terapeuta zajęciowy prowadzący pracownię Plastyczną

Michał Burdziński - pedagog prowadzący pracownię Techniczną i Hortiterapii

Magdalena Hrycaj - opiekun

Pracownik obsługi:

Krystyna Skowron  - pracownik gospodarczy

                                                                                                                    

 


Zadanie współfinansowane w 80% z dotacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu pod nazwą: „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2017