Środowiskowy Dom Samopomocy zatrudnia łącznie 15 osób, w tym:

Pracownicy merytoryczni:

Magdalena Wnuk  - kierownik

Daria Chowaniak – terapeuta zajęciowy prowadzący Pracownie Krawiecko-Rękodzielniczą oraz koordynator Zespołu Wspierająco-Aktywizującego

 Anna Zielińska - pracownik socjalny

Magdalena Trzebuchowska – technik fizjoterapii

Mirosława Michalak  – pedagog

Renata Laszczyk – pedagog prowadzący pracownie Plastyczną

Magdalena Witkowska  – terapeuta zajęciowy prowadzący pracownie Poligraficzną

Natalia Spychalska - terapeuta zajęciowy prowadzący pracownie Artystyczną

Karolina Janeczek  – pielęgniarka

   Daria Zygmunt - pedagog prowadzący pracownie Kulinarną i Czynności Dnia Codziennego

                        zastępstwo: Magdalena Owczarek -  terapeuta zajęciowy prowadzący pracownie Kulinarną i Czynności Dnia Codziennego

Michał Burdziński - pedagog prowadzący pracownie Techniczną i Hortiterapii

Księgowość:

Anna Burdzińska  – główna księgowa

Pracownik obsługi:

Anna Stanecka – pomoc administracyjna

Krystyna Skowron  - pracownik gospodarczy

                                                                                                                          Dodatkowo:

                                                                                  Agnieszka Miklas - psycholog świadczący usługi psychologiczne

 


Zadanie współfinansowane w 80% z dotacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu pod nazwą: „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2017