Sala Doświadczania Świata

                Sala Doświadczania Świata jest to specjalnie wyodrębnione pomieszczenie wyposażone w różnego rodzaju urządzenia stymulujące rozwój zmysłów. W Sali prowadzone są zarówno zajęcia polisensoryczne jak i relaksacyjne oraz biblioterapia i masaż dźwiękiem (masaż podstawowy, kąpiele dźwiękiem).

                 Głównym celem terapii Snoezelen jest doświadczanie świata zmysłami wzroku, dotyku, słuchu i węchu oraz odprężenie, relaks i wyciszenie. Istotnym celem jest praca nad aktywacją percepcji, budowanie poczucia radości, bezpieczeństwa, a co za tym idzie wzajemnego zaufania i komunikacji poprzez dostarczanie określonej ilościowych i jakościowych bodźców sensorycznych pobudzających zmysły do działania.Jest to nauka życia przez życie, to celowe kształtowanie bodźców w celu wywołania zaplanowanych wrażeń i uczuć.

                 Umożliwia poznawanie świata poprzez:

 • Dotyk  - gromadzenie nowych doświadczeń, poprawę precyzyjności ruchowej, rozwijanie wrażliwości dotykowej, rozwój aktywności ruchowej.
 • Słuch - poszerzanie zasobu doświadczeń w zakresie percepcji słuchowej, usprawnienie koncentracji na bodźcach słuchowych, zmniejszenie lęku przed dźwiękami, analizy i syntezy słuchowej, koordynacji słuchowo - ruchowej i słuchowo - wzrokowej, reagowanie na różne bodźce słuchowe.
 • Wzrok - rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej, kierunkowości spostrzegania, pamięci wzrokowej, analizy i syntezy wzrokowej.
 • Węch - gromadzenie doświadczeń węchowych, rozwijanie pamięci zapachowej.

                 W bezpiecznym, wygodnym otoczeniu podstawowe zmysły są pobudzane muzyką, efektami świetlnymi i łagodnymi wibracjami.Systematyczna stymulacja poszczególnych zmysłów w Sali Doświadczania Świata:

 • zwiększa aktywność i motywację do poznawania
 • zwiększa chęć do nawiązywania kontaktu
 • wywołuje zadowolenie i poczucie bezpieczeństwa, ułatwia pokonywanie lęku
 • zwiększa ofertę poznawania różnych bodźców (zwiększa bazę doświadczeń) zwiększa wrażliwość
 • poprawia orientację w schemacie ciała oraz przestrzeni
 • motywuje do podejmowania aktywności
 • przyczynia się do nabierania świadomości istnienia i odrębności od otoczenia
 • doskonali pracę poszczególnych analizatorów
 • wpływa na rozwój wyższych funkcji - emocjonalnych, społecznych, komunikacyjnych, ruchowych i poznawczych
 • odprężenie psychofizyczne
 • osiągnięcie stanu relaksu
 • poprawa nastroju, samopoczucia

                 Nasza Sala wyposażona jest w następujący sprzęt: łóżko wodne, kolumna wodna, kurtyna świetlna, projektory (H2O, gwiaździste niebo, projektor płaski), wieża stereofoniczna, emiter zapachów, lustro, misy dźwiękowe, pufy relaksacyjne, lampa antydepresyjna.

 

 


Zadanie współfinansowane w 80% z dotacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu pod nazwą: „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2017