Migawki - mix (13)

Migawki - mix (14)

Migawki - mix (15)

Start

KOMUNIKAT !!!!!!!

 

NA PODSTAWIE PISMA WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO OD DNIA 26.03 - 10.04.2020r. ODWOŁUJEMY ZAJĘCIA DLA UCZESTNIKÓW W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W KRUSZWICY.

 

INFORMACJA

 

            W związku z zapytaniami odnośnie uiszczania odpłatności za pobyt uczestnika w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kruszwicy w okresie rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz ogłoszonym stanem zagrożenia epidemiologicznego w celu ograniczenia możliwości zakażenia się i rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2.

Informujemy, że osoby opłacające pobyt w ŚDS na mocy decyzji administracyjnej otrzymanej przez MGOPS w Kruszwicy, mogą złożyć podanie w Ośrodku pomocy społecznej,  z prośbą o zwolnienie z odpłatności.

MGOPS w Kruszwicy będzie z Państwem przeprowadzał wywiad środowiskowy.

Uwaga: Prosimy kontaktować się telefonicznie z pracownikiem socjalnym z Państwa rejonu w celu umówienia terminu przeprowadzenia wywiadu.                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                 Magdalena Wnuk

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Kruszwicy

 

ul. Rynek 22, 88-150 Kruszwica

tel+48 (52) 351 50 95

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DSC 1671 (Copy)

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kruszwicy jako ośrodek wsparcia dziennego realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, udzielając oparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi tj. przewlekle psychicznie chorym, z upośledzeniem umysłowym oraz wykazującym inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych sprzężone z innymi chorobami. 

Celem nadrzędnym funkcjonowania domu jest kształtowanie pozytywnych stosunków z otoczeniem umożliwiających zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, usamodzielnienie i integrację społeczną.
Dom jest przeznaczony dla 50 osób i funkcjonuje pięć dni w tygodniu w godzinach: 7.30-15.30.
Podmiotami powołanymi do tej roli w ramach ustawy o pomocy społecznej są jednostki organizacyjne pomocy społecznej, które udzielają nie tylko zabezpieczenia socjalnego osobom niepełnosprawnym, ale również różnorodnych form wsparcia ograniczających poczucie odrzucenia i marginalizacji. Jednostką organizacyjną samorządu gminnego realizującą szeroki zakres usług na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Kruszwica oprócz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest nowo powstały ośrodek wsparcia Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.
Podstawę programu działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Kruszwicy stanowią:
-  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182 z póz. zm.
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz.1586),
-  regulamin organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy w Kruszwicy,
-  statut Środowiskowego Domu Samopomocy w Kruszwicy.
Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy, to zarówno osoby mieszkające z najbliższą rodziną, opiekunami, jak i osoby samodzielnie prowadzące gospodarstwo domowe.
Z uwagi na różnice w stanie zdrowia psychicznego, uczestnicy są kwalifikowani do odpowiednich działań terapeutycznych dostosowanych albo do potrzeb osób przewlekle psychicznie chorych (A) oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (C), albo do potrzeb osób z upośledzeniem umysłowym (B).

Migawki

20180507_113901 (Copy).jpg


Zadanie współfinansowane w 80% z dotacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu pod nazwą: „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2017