Migawki - mix (13)

Migawki - mix (14)

Migawki - mix (15)

Dzień Ziemi w Naszym Domu

Światowy Dzień Ziemi obchodzimy 22 kwietnia. To wyjątkowe święto naszej planety które po raz pierwszy obchodzone było w 1970 roku w Stanach Zjednoczonych, a w Polsce w roku 1990. Święto to ma na celu uświadamiać wszystkim Nam, jak ważne jest dbanie o naszą planetę – „matkę”, nadrzędnym celem tych obchodów jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie i zachęcenie do prowadzenia trybu życia, przyjaznego naszej Ziemi. Jest to także czas żeby pochylić się nad losem naszej planety i nagłośnić globalne problemy.

Każdy z nas jest mieszkańcem Ziemi, zatem każdy z nas powinien czuć się odpowiedzialny za jej stan! Dbając o wspólne dobro oraz idąc z duchem czasu pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy zorganizowali również wspólne świętowanie w formie on-line. Uczestnicy przez dwa dni mieli możliwość wykazania się wiedzą na temat ekologii, łącząc się przez Messenger- pokój brali udział w różnych konkurencjach, quizie, rozwiązywali krzyżówkę i wykonywali pracę plastyczną. Pierwszy dzień zdominowany był podsumowaniem i utrwalaniem wiedzy o naszej planecie, p. Anna Z. przygotowała i przeprowadziła Quiz tematyczny, natomiast p. Mirka M. dla uczestników przygotowała zagadki, które okazały się świetną zabawą dla wszystkich. Na zakończenie wspólnie z p. Mirką przypomnieliśmy sobie jakie czynności należy wykonywać, aby dbać o naszą planetę - segregacja odpadów, oszczędzanie wody, energii. Drugi dzień rozpoczęła p. Magda W. tematyczną krzyżówką której rozwiązanie jak można się domyślać brzmiało Dzień Ziemi, uczestnicy odgadywali hasła obrazkowe i uzupełniali krzyżówkę, która była jednocześnie częścią dekoracji. Panie Daria Ch. i Agnieszka G. przeprowadziły konkurencję plastyczną podczas której uczestnicy samodzielnie wykonywali pracę plastyczną przedstawiającą uśmiechniętą szczęśliwą kulę ziemską jako symbol dbania o nasza planetę każdego dnia. Na zakończenie przeprowadzono krótki quiz „ Wybieram naturę” przygotowany przez p. Renatę L., podczas którego  uczestnicy wskazywali elementy naturalne i typowali elementy wytworzone przez człowieka. Nasi podopieczni wykazali się dużą wiedzą na temat naszego środowiska i planety, bardzo chętnie angażowali się w proponowane zadania. Dla wszystkich uczestników zabawy on-line zostały uszyte przez pracowników torby ekologiczne jako nagroda za wiedzę i zaangażowanie w terapie zdalna. Na zakończenie nasza pani kierownik wszystkim bardzo serdecznie podziękowała za udział w tych dwóch dniach zmagań oraz zachęcała do korzystania z ładnej pogody i obcowania z przyrodą ale przede wszystkim do dbania każdego dnia o naszą piękną planetę.


Zadanie współfinansowane w 80% z dotacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu pod nazwą: „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2017