Migawki - mix (13)

Migawki - mix (14)

Migawki - mix (15)

Nowy samochód już jest

Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Kruszwicy otrzymali nowy środek transportu.

Nowy samochód został zakupiony na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Kruszwicy dzięki pozyskanej przez Gminę Kruszwica dotacji w ramach projektu „Program wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D, pn. „Likwidacja barier transportowych (zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych)”. oraz staraniom naszej Pani kierownik Magdaleny Wnuk.

Uczestnicy wraz z kadrą składają na ręce Burmistrza Kruszwicy pana Dariusza Witczaka podziękowania za okazane serce, dobra wolę i pomoc w zakupie nowego samochodu dla Naszej społeczności. Dziękujemy również za  "Otwarte Serce'' dla niepełnosprawnych i potrzebujących pomocy.

Placówka działa na terenie miasta i gminy Kruszwica przez 5 dni w tygodniu. Prowadzi zajęcia dla 50-osobowej grupy osób  niepełnosprawnych. Inwestycja w nowy środek transportu usprawni grupie osób dotarcie na zajęcia z zakresu rehabilitacji społecznej oraz szeroko rozumianej terapii, poprawi standard i bezpieczeństwo przewozu uczestników.


Zadanie współfinansowane w 80% z dotacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu pod nazwą: „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2017