Narodowe czytanie 2023

Narodowe Czytanie to ogólnopolska akcja propagująca znajomość polskiej literatury, której fragmenty odczytywane są publicznie.Narodowe Czytanie to ogólnopolska akcja propagująca znajomość polskiej literatury, której fragmenty odczytywane są publicznie.
Jak co roku, we współpracy z Biblioteką Miejską, chętnie wzięliśmy w niej udział. W roku 2023 obchodzone jest 160- lecie Powstania Styczniowego, którego tematykę poruszyła Eliza Orzeszkowa w swoim utworze "Nad Niemnem". I to właśnie fragmenty tej powieści 7 września wybrzmiały w Naszym Domu.
P. Katarzyna z Biblioteki wprowadziła nas w klimat tegorocznego spotkania, a następnie grupa ochotników: Adam P., Krystyna T., Ewa G., Karolina M., odczytała fragmenty "Nad Niemnem" z podziałem na role.
Doskonałym zwieńczeniem naszego spotania było obejrzenienie 1 odcinka rekonstrukcji filmowej "Nad Niemnem".  
Spotkania z literaturą są nie tylko wspaniałą okazją do zapoznania się z twórczością naszych rodaków, ale także uwrażliwiają nas, pokazują świat, jakiego nie znamy, zachęcają do refleksji i zatrzymania się.


Zadanie współfinansowane w 80% z dotacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu pod nazwą: „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2017