Migawki - mix (13)

Migawki - mix (14)

Migawki - mix (15)

Podchody

Myśląc jak miło i ciekawie spędzić wolny czas, w naszych głowach zrodził się pomysł na zorganizowanie podchodów w terenie. Podzieliliśmy się na dwie drużyny, na tzw. chowającą się i tropiącą. Drużyna szukająca miała różne, kreatywne zadania, np. zaśpiewanie  wiersza w rytmie rap, odegranie scenki zaręczyn, malowanie twarzy i naśladowanie zwierząt.

Wszystkie zadania udokumentowano aparatem. Odnalezienie niektórych poleceń wymagało sporo gimnastyki, a nawet zmysłu detektywistycznego. Po zakończonej zabawie wszyscy mieliśmy dużo uciechy oglądając nagrania terenowe drużyny tropiącej wyświetlone na dużym ekranie.


Zadanie współfinansowane w 80% z dotacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu pod nazwą: „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2017