Migawki - mix (13)

Migawki - mix (14)

Migawki - mix (15)

Wyczekiwany powrót na zajęcia w ŚDS

Po kolejnym czasowym zamknięciu Naszego Domu, w związku z pandemią koronawirusa przyszedł upragniony czas na nowe otwarcie i naukę codziennego funkcjonowania w nowej rzeczywistości. Dotyczy to między innymi ogromnej pracy i zaangażowania wszystkich aby znaleźć złoty środek pomiędzy zadbaniem o bezpieczeństwo i komfort psychiczny uczestników a podtrzymaniem wartości tworzenia wspólnoty i przynależności do grupy.

Nasi uczestnicy prawie wszyscy z ochotą wrócili do ulubionych zajęć terapeutycznych  i dostosowali się do pracy w reżimie sanitarnym – pomniejszona liczba uczestników w pracowni, cotygodniowa rotacja ustalonych stałych grup między pracowniami, udział w konkursach on-line.

Powrót na zajęcia wyzwolił w uczestnikach świeże pokłady sił, zapału i radości z wykonywanych zadań i wspólnie spędzonego czasu. Uczestnicy z ochotą podejmują się zajęć w pracowniach oraz dbają o przyległy do naszego domu teren zielony oraz działkę. Jak na ten czas pracy w ogrodzie i na działce jest sporo ale sprawia ona nam wszystkim dużo radości, sadzimy pielimy i nigdy się nie nudzimy, a czas spędzony wśród przyjaciół jest najlepszą nagrodą.

Długa przerwa spowodowana pandemią, a co się z tym wiąże izolacja społeczna były lekcją dla nas wszystkich, jednak szczególnie dla osób z niepełnosprawnościami. Powrót do naszej placówki-domu, bo tak mówią o ŚDS uczestnicy my zresztą też – jest dla nich wielką wartością, niesie radość z kontaktów interpersonalnych, możliwość rozwoju, przeżywania dobrych emocji. Cieszymy się możliwością spędzania wspólnie czasu, dbajmy o reżim sanitarny by nie musieć przeżywać kolejnego rozstania.


Zadanie współfinansowane w 80% z dotacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu pod nazwą: „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2017